Poradnia dla dorosłych

INTERNIŚCI:

lek.  Bartosz Stengert

lek.  Tomasz Witczak

lek.  Karolina Sęk Szczepanowska

lek.  Agnieszka Damiza

lek.   Anna Kalinowska

lek. Marta Rek

Podstawowa Opieka Zdrowotna PRZYCHODNIA TOLEK Sp. z o.o. , jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Pacjent powinien dokonać wyboru lekarza POZ (lekarza rodzinnego) poprzez złożenie deklaracji wyboru w celu określenia przynależności do danego lekarza.

Druk deklaracji należy pobrać z naszej strony lub wypełnić w rejestracji przychodni: Łódź ul. Wrocławska 20

ZAKRES ŚWIADCZEŃ POZ:

  • badanie i porada lekarska,
  • diagnostyka i leczenie,
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i do opieki długoterminowej,
  • promocja zdrowia i profilaktyka chorób.